Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zpráva o uplatňování ÚP Spojil 2013

Schválený dokument

Pořizovatel:
Obec Spojil ve spolupráci s firmou REGIO, projektový atelier s.r.o. Hradec Králové

Datum zpracování: září 2013

Etapa zpracování: Zpráva o uplatňování Územního plánu Spojil 2013 byla schválená Zastupitelstvem obce Spojil usnesením č. 5 ze dne 25.9.2013

Uložení zprávy:
Do Zprávy o uplatňování ÚP Spojil 2013 a dokladů o jejím pořízení je možné nahlížet na OÚ Spojil.