Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Právní stav po Změně č. 1 ÚP Spojil

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Obecní úřad Spojil

Projektant:
Regio, projektový ateliér s.r.o., Ing. arch. Jana Šejvlová

Datum zpracování: 15. 5. 2015

Uložení změny územního plánu:
Právní stav Územního plánu byl vydán po Změně č. 1, která nabyla účinnosti dne 15.5.2015. Do Právního stavu Územního plánu po Změně č. 1 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta. Právní stav Územního plánu po Změně č. 1 byl dále poskytnut Magistrátu města Pardubic, stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Spojil.