Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚP Ostřešany

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Eva Švecová

Projektant:
A -projekt, Ing. arch. Petr Kopecký, Ing. arch. Pavel Tománek

Datum zpracování: září 2013

Etapa zpracování: vydaná dokumentace

Uložení územního plánu:
Do územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut stavebního úřadu Magistrátu města Pardubice, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Ostřešany.

 
Zrušení části Územního plánu Ostřešany krajským soudem:
Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozhodl ROZSUDKEM JMÉNEM REPUBLIKY pod č.j.

52A 6/2014 - 130 ze dne 5. března 2014 tak, že:

- Opatření obecné povahy - územní plán obce Ostřešany schválený dne 30.9.2013 usnesením Zastupitelstva obce Ostřešany č. 9/2013, se v části týkající se zastavitelných ploch ve střední části obce označených jako Z4 a Z5 zrušuje dnem právní moci tohoto rozsudku.