Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚP Opatovice nad Labem

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta,
Ing. arch. Mariana Zmítková

Projektant:
Atelier AURUM s.r.o., Pardubice
Ing. arch. Ivana Petrů

Datum zpracování: leden 2018

Uložení územního plánu:
Územní plán  Opatovice nad Labem nabyl účinnosti dne 13.3.2018. Do územního plánu a dokladů o jeho pořizování je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, územní plán je na obci Opatovice nad Labem a byl dále poskytnut Magistrátu města Pardubice, Stavebnímu úřadu a Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování.