Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Změna č. 1 ÚP Němčice

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta,
Eva Švecová
 
Projektant:  REGIO s.r.o., projektový ateliér Hradec Králové
 
Datum zpracování:  duben 2012

Uložení územního plánu:
Do územního plánu je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubice, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Němčice