Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚP Němčice po změně č. 1

Právní stav

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Eva Švecová

Projektant:
Atelier REGIO s.r.o.,
Ing. arch. Jana Šejvlová

Datum zpracování: duben 2012

Uložení územního plánu:
Do územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Magistrátu města Pardubice, stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů a obci Němčice.