Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zpráva o uplatňování ÚP Němčice 2013

Schválený dokument

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Eva Švecová

Datum zpracování: únor 2013

Etapa zpracování: Zpráva o uplatňování Územního plánu Němčice 2013 byla schválená Zastupitelstvem obce Němčice usnesením č. 4 ze dne 19.6.2013

Uložení zprávy:
Do Zprávy o uplatňování ÚP Němčice 2013 a dokladů o jejím pořízení - spis č. 7372/2011 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta a dále je uložena na OÚ Němčice.