Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚP Moravany

Vydaná územně plánovací dokumentace (2014)

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Eva Švecová

Projektant:
Atelier "AURUM" s. r. o., Pardubice

Datum zpracování: květen 2014

Etapa zpracování: vydaná dokumentace

Uložení územního plánu:
Do územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Magistrátu města Pardubice, stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Moravany.