Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zpráva o uplatňování ÚP Mikulovice 2017

Schválený dokument

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Mariana Zmítková

Datum zpracování: Prosinec 2017

Etapa zpracování:

Zpráva o uplatňování Územního plánu Mikulovice 2017 byla schválena Zastupitelstvem obce Mikulovice usnesením č. 11 dne 19. 2. 2018.

Uložení zprávy:
Do Zprávy o uplatňování Územního plánu Mikulovice 2017 a dokladů o jejím pořízení - spis č. 44172/2016 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta; Zpráva o uplatňování Územního plánu Mikulovice 2017 je uložena na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta a na obci Mikulovice.