Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚP Mikulovice

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta,
Ing. arch. Mariana Zmítková

Projektant:
Ing. arch. Petr Kopecký

Datum zpracování: listopad 2012

Uložení změny územního plánu:
Do územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Magistrátu města Pardubice, stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Mikulovice.