Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚP Libišany

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Dana Mojžíšková

Projektant:
Ateliér AURUM s.r.o.
Ing. arch. Ivana Petrů

Datum zpracování: Leden 2014

Etapa zpracování: Vydaná dokumentace

Uložení územního plánu:
Do územního plánu Libišany je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta. Územní plán byl poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, odboru stavebnímu, dále Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Libišany.