Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Změna č. IV ÚP Lázně Bohdaneč

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Mariana Zmítková

Projektant:
Ing. Eduard Žaluda, Železná 493/20, 110 00 Praha

Datum zpracování: Listopad 2020

Uložení územního plánu:
Změna č.IV nabyla účinnosti dne 27.02.2021. Do změny územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; změna byla dále poskytnuta Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, a městu Lázně Bohdaneč.