Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Změna č. II ÚP Lázně Bohdaneč

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:

Městský úřad Lázně Bohdaneč - zajištění kvalifikace
Ing. Martina Miklendová

Projektant:

Ing. Eduard Žaluda, Železná 493/20, 110 00 Praha

 

Datum zpracování: Září 2017

Změnou č. II nebyla měněna grafická část.

Uložení územního plánu:
Změna č. II Územního plánu Lázně Bohdaneč nabyla účinnosti dne 11.10.2017.
Do Změny č. II Územního plánu Lázně Bohdaneč (dále jen "změna") je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, na Městském úřadu Lázně Bohdaneč, stavebním odboru, Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, a městě Lázně Bohdaneč.