Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Změna č. I/B ÚP Lázně Bohdaneč

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Mariana Zmítková

Projektant:
Ing. Eduard Žaluda, Železná 493/20, 110 00 Praha

Datum zpracování: Září 2016

Uložení územního plánu:
Změna č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč nabyla účinnosti dne 4.1.2017.
Do Změny č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč (dále jen "změna") je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta; změna byla dále poskytnuta Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, a městu Lázně Bohdaneč.