Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úplné znění Územního plánu Lázně Bohdaneč po Změně č. I/B, II, IV

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta,
Ing. arch. Mariana Zmítková

Projektant:

Ing. Eduard Žaluda, Železná 493/20, 110 00 Praha

Datum zpracování: Leden 2021

Uložení územního plánu:
Změna č.IV včetně Úplného znění Územního plánu Lázně Bohdaneč po Změně č.IV nabyla účinnosti dne 27.02.2021. Do úplného znění územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta;úplné znění územního plánu bylo dále poskytnuto Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, a městu Lázně Bohdaneč.