Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Právní stav po Změně č. I/B a Změně č. II

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:

Městský úřad Lázně Bohdaneč - zajištění kvalifikace
Ing. Martina Miklendová

Projektant:

Ing. Eduard Žaluda, Železná 493/20, 110 00 Praha

Datum zpracování:  Září 2017

Uložení právního stavu změny územního plánu:

Právní stav Územního plánu byl vydán po Změně č. I/B a Změně č. II Územního plánu Lázně Bohdaneč. Změna č. II nabyla účinnosti dne 11.10.2017. Do Právního stavu Územního plánu po Změně č. I/B a Změně č. II Územního plánu Lázně Bohdaneč je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, na Městském úřadu Lázně Bohdaneč, stavebním odboru, Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, a městě Lázně Bohdaneč.