Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Změna č. 1 ÚP Kunětice

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. Kamila Zárubová

Projektant:
REGIO projektový ateliér s.r.o.

Datum zpracování:  září 2011

Uložení změny územního plánu:
Do změny územního plánu a dokladů o její pořizování - spis zn. 20026/2010 je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; změna územního plánu byla dále poskytnuta stavebnímu úřadu Sezemice, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Kunětice.