Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚP Kunětice

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. Marian Zapletal

Projektant:
Atelier REGIO s.r.o.,
Ing. arch. Jana Šejvlová

Datum zpracování: červenec 2007

Uložení územního plánu:
Do územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Sezemice, odboru stavebního úřadu a územního plánování, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Kunětice.