Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zpráva o uplatňování ÚP Kunětice 2013 včetně zadání Změny č.2

Schválený dokument

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Dana Mojžíšková

Datum zpracování: Červen 2013

Etapa zpracování: Zpráva o uplatňování Územního plánu Kunětice 2013 byla schválená Zastupitelstvem obce Kunětice usnesením č. 5 ze dne 18.7.2013

Uložení zprávy: Do Zprávy o uplatňování Územního plánu Kunětice 2013 a dokladů o jejím pořízení - spis č. 20026/2010 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; Zpráva o uplatňování Územního plánu Kunětice 2013 je uložena na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta a obci Kunětice.