Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zpráva o uplatňování ÚP Kostěnice 2017

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Mariana Zmítková

Datum zpracování: 
Prosinec 2017

Etapa zpracování:
Zpráva o uplatňování Územního plánu Kostěnice 2017 byla schválena Zastupitelstvem obce Kostěnice usnesením č. 1 dne 19. 2. 2018.

Uložení zprávy:
Do Zprávy o uplatňování Územního plánu Kostěnice a dokladů o jejím pořízení - spis č. 43836/2017 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta; Zpráva o uplatňování Územního plánu Kostěnice je uložena na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta a na obci Kostěnice.