Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Změna č. 1 ÚP Kostěnice

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování
Mgr. David Schaffer

Projektant:
Ing. arch. Petr Kopecký

Datum zpracování:  červen 2019

Uložení změny územního plánu: Změna č. 1 Územního plánu Kostěnice nabyla účinnosti dne 17. 7. 2019. Do Změny č. 1 Územního plánu Kostěnice je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta; Změna č. 1 byla dále poskytnuta Stavebnímu úřadu Dašice, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje a obci Kostěnice.