Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úplné znění ÚP Kostěnice po vydání Změny č.1

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubic, Ddbor hlavního architekta
Mgr. David Schaffer

Projektant:
Ing. arch. Petr Kopecký

Datum zpracování: Červen 2019

Uložení územního plánu:
Do Úplného znění Územního plánu Kostěnice po vydání Změny č. 1, která nabyla účinnosti dne 17. 7. 2019,  je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Stavebním úřadu Dašice, Krajském úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje a obci Kostěnice.