Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zpráva o uplatňování ÚP Jezbořice 2015

Schválený dokument

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Dana Mojžíšková

Datum zpracování: Červenec 2015

Etapa zpracování: Zpráva o uplatňování Územního plánu Jezbořice 2015 byla schválena Zastupitelstvem obce Jezbořice dne 5.8.2015

Uložení zprávy:
Do Zprávy o uplatňování Územního plánu Jezbořice 2015 a dokladů o jejím pořízení - spis č. 21370/2015 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta; Zpráva o uplatňování Územního plánu Jezbořice 2015 je uložena na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta a na obci Jezbořice.