Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zpráva o uplatňování ÚP Hrobice 2015

Schválená dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Eva Švecová

Datum zpracování: červen 2015

Etapa zpracování: Zpráva o uplatňování Územního plánu Hrobice 2015 byla schválená Zastupitelstvem obce Hrobice usnesením č. 8/2015 ze dne 10.8.2015

Uložení zprávy: Do Zprávy o uplatňování ÚP Hrobice 20105 a dokladů o jejím pořízení - spis č. 10646/2010 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta a dále je uložena na OÚ Hrobice