Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Změna č. 2 ÚP Hrobice

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Dana Mojžíšková

Projektant:
Ing. arch. Milan Vojtěch

Datum zpracování:  duben 2019

Uložení změny územního plánu: Změna č. 2 Územního plánu Hrobice nabyla účinnosti dne 13. 8. 2019. Do Změny č. 2 Územního plánu Hrobice je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta;  Změna č. 2 byla dále poskytnuta Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje a obci Hrobice.