Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚP Hrobice

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Eva Švecová

Projektant:
Ing. arch. Milan Vojtěch

Datum zpracování: listopad 2011

Uložení územního plánu:
Do územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Magistrátu města Pardubice, stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Hrobice