Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚP Dašice

Vydaná územně plánovací dokumentace (2013)

Pořizovatel:
Městský úřad Dašice

Projektant:
Ateliér AURUM s.r.o.
Ing. arch. Ivana Petrů

Datum zpracování: září 2013

Etapa zpracování:
Do územního plánu a dokladů o jeho pořízení je možné nahlížet na Městském úřadu Dašice, územní plán byl dále poskytnut Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu.