Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚP Choteč

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta,
Eva Švecová

Projektant:
A -projekt, Ing. arch. Pavel Tománek

Datum zpracování: září 2012

Uložení územního plánu:
Do územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Sezemice, odboru stavebního úřadu a územního plánování, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Choteč