Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚP Černá u Bohdanče

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Mariana Zmítková

Projektant:
ing. arch. Petr Kopecký

Datum zpracování:  listopad 2012

Uložení územního plánu:
Do územního plánu je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Černá u Bohdanče