Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Změna č. 1 ÚP Čeperka

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Mariana Zmítková

Projektant:
A-projekt s.r.o
Ing. arch. Petr Kopecký

Datum zpracování:  leden 2017

Uložení změny územního plánu:
Změna č. 1 územního plánu Čeperka nabyla účinnosti dne 28.2.2017.
Do Změny č. 1 územního plánu Čeperka (dále jen "změna") je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta; změna byla dále poskytnuta Magistrátu města Pardubic, Stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, a obci Čeperka.