Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚP Čeperka

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Obecní úřad Čeperka

Projektant:
SDRUŽENÍ U3,
Ing. arch. Jiří Řeřucha
Ing. arch. Kateřina Sedláčková

Datum zpracování: 08/2014

Uložení územního plánu:
Územní plán Čeperka nabyl účinnosti dne 4.9.2014. Do územního plánu a dokladů o jeho pořizování je možné nahlížet na obci Čeperka ; územní plán byl dále poskytnut Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta, stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení územního plánován.