Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Právní stav ÚP Čeperka po Změně č. 1

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Mariana Zmítková

Projektant:
A-projekt s.r.o
Ing. arch. Petr Kopecký

Datum zpracování: leden 2017

Uložení změny územního plánu:
Právní stav Územního plánu byl vydán po Změně č. 1, která nabyla účinnosti dne 28.2.2017.Do Právního stavu Územního plánu po Změně č. 1 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta. Právní stav Územního plánu po Změně č. 1 byl dále poskytnut Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje a obci Čeperka.