Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zpráva o uplatňování ÚP Časy 2014

Schválený dokument

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Eva Švecová

Datum zpracování: říjen 2014

Etapa zpracování:
Zpráva o uplatňování Územního plánu Časy 2014 byla schválená Zastupitelstvem obce Časy usnesením č. 7 ze dne 15.5.2015.

Uložení zprávy:
Do Zprávy o uplatňování ÚP Časy 2014 a dokladů o jejím pořízení - spis č. 1489/2015 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta a dále je uložena na OÚ Časy.