Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚP Časy

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Eva Švecová

Projektant:
ing. arch. Pavel Tománek
A-Projekt Pardubice

Datum zpracování:  září 2010

Uložení územního plánu:
Do územního plánu je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Sezemice, odboru stavebního úřadu a územního plánování, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Časy