Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Změna č.1 ÚP Bukovka

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta,
Ing. arch. Dana Mojžíšková

Projektant:
Atelier AURUM, s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů

Datum zpracování: 12/2017, schváleno Zastupitelstvem obce Bukovka dne 20.12..2017 usnesením č. 32/2/2017.

Uložení územního plánu:
Do Změny č.1 Územního plánu Bukovka je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování; Změna č.1 Územního plánu Bukovka byla dále poskytnuta Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, stavebnímu úřadu; Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování a obci Bukovka.