Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Změna č. 1 ÚP Borek

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování
Mgr. David Schaffer

Projektant:
Atelier AURUM, s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů

Datum zpracování: Červenec 2021

Uložení změny územního plánu: Změna č. 1 územního plánu Borek nabyla účinnosti dne 5. 8. 2021. Do Změny č. 1 územního plánu Borek je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta;  Změna č. 1 byla dále uložena u Odboru stavebního úřadu a ÚP Městského úřadu Sezemice, Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje a u obce Borek.