Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

OBYTNÝ DŮM - Masarykovo náměstí, Pardubice

Dokumentace nebyla zastupitelstvem vydána

Pořizovatel:

Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování
Ing. arch. Mariana Zmítková

Projektant:   

Loxia a.s.
Perucká 26
120 00 Praha 2


Datum zpracování:  leden 2009

Etapa zpracování:  
Dokumentace nebyla zastupitelstvem vydána -  zastupitelstvo města Pardubice na základě projednání návrhu zadání přijalo dne 16.6.2009 usnesení č. 1512Z/2009, kde ruší  usnesení zastupitelstva č. 1153Z/2008 ze dne 16.12.2008 o pořízení regulačního plánu - Obytný dům Masarykovo náměstí, Pardubice.