Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stavební úřad

Doručení osobě neznámého pobytu

 • Číslo jednací: SÚ 69390/2017/Mr
 • Autor: Lenka Mrtková
 • Platnost: 24.9.2018 - 9.10.2018

Výzva - vyjádření k podanému odvolání

Venkovní stavby u provozovny wellnes

 • Číslo jednací: SÚ 22078/2018/Pet
 • Autor: Zita Petrusová
 • Platnost: 24.9.2018 - 10.10.2018

Venkovní stavby u provozovny wellnes v 1.NP domu čp. 2845 v ul. Pod Vinicí na p.p.č. 2477/3 v k.ú. Pardubice - dodatečné povolení

Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení společného územního řízení a řízení o dělení nebo scelování pozemků, pozvání k ústnímu jednání, vyrozumění o spojení řízení, sdělení seznámení s podklady rozhodnutí pro stavbu bytový dům PROKOPKA, Pardubice na pozemcích st.9179, parc.č.1718/1, 1731/2, 1731/4, 1731/5, 2787/3 v k.ú.Pardubice

 • Číslo jednací: SÚ 40668/2018/Pa
 • Autor: Markéta Paulišová
 • Platnost: 20.9.2018 - 6.10.2018

"HOMEA CLINIC" změna před dokončením - zahájení

 • Číslo jednací: SÚ 66677/2018/SYR
 • Autor: František Syrový
 • Platnost: 12.9.2018 - 28.9.2018

Oznámení zahájení společného řízení na změnu stavby před dokončením Centrum laserové a estetické medicíny "HOMEA CLINIC" Svítkov - částečná nástavba 3.NP

Řízení o povolení výjimky

 • Číslo jednací: SÚ 38770/2012/Sk
 • Autor: Kateřina Skladanová
 • Platnost: 11.9.2018 - 27.9.2018

Garáže Štefánikova