Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka

 • Číslo jednací: OŽP/P-25/19/11
 • Autor: Jana Horáková
 • Platnost: 6.12.2019 - 21.12.2019

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost: usnesení o ustanovení opatrovníka

Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka

 • Číslo jednací: OŽP/124294/19/FR
 • Autor: Radmila Frýdová
 • Platnost: 6.12.2019 - 21.12.2019

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost: usnesení o ustanovení opatrovníka

Pravidla pro poskytování dotací

 • Číslo jednací: OŽP/0512/2019
 • Autor: Roman Slach
 • Platnost: 5.12.2019 - 4.1.2020

Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty pro rok 2020

Veřejná vyhláška - Oznámení

 • Číslo jednací: OŽP/VOD/122326/19/No
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 26.11.2019 - 12.12.2019

Kanalizace a ČOV Kasalice - Kasaličky Jedná se prodloužení termínu dokončení stavby vodního díla a to do 31.12.2021

VV - Rozhodnutí

 • Číslo jednací: MmP 117803/2019
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 21.11.2019 - 9.12.2019

MVN Slepotice, Kolajka, rekonstrukce hrází, ř. km 2,372

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: OŽP/119091/19
 • Autor: Monika Löfelmannová
 • Platnost: 20.11.2019 - 19.12.2019

VV Magistrátu města Brna - o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu poplatníků

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 118419/2019
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 20.11.2019 - 6.12.2019

„Splašková kanalizace Kostěnice“ IO 01 Splašková kanalizace IO 02 Stavební úpravy na ČOV Dašice – zrušeny touto změnou SO 01 Elektropřípojky k ČS OV PS 01 Doplnění technologie na ČOV Dašice – zrušeno touto změnou stavby PS 02 Elektročásti ČSOV – nahrazuje původní MaR a dálkový přenos dat PS 03 Strojní části ČSOV – nový provozní soubor oproti DSP

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 115471/2019
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 8.11.2019 - 25.11.2019

„Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice – II. část intenzifikace prameniště Hrobice“

Oznámení - Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 114827/2019
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 7.11.2019 - 25.11.2019

„Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice“ SO 311 Úprava vodovodu SO 312 Úprava meliorací

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 109059/2019
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 23.10.2019 - 8.11.2019

SO 301 Vodovod + přípojky SO 302 Tlaková kanalizace + přípojky v rámci stavby: „Obytný soubor Dříteč, lokalita C.2“

1 2 3 4 13 25 37 49