Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor životního prostředí

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: OŽP/VOD/84444/19/No
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 19.8.2019 - 4.9.2019

„Kanalizace – ul. Pražská, Školní, Pardubice – II.etapa“

Oznámení - Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 85706/2019
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 19.8.2019 - 4.9.2019

„I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka - Dubina“ SO 101.1 Úprava meliorací v km 3,500 – 3,900 SO 321 Úprava kanalizace DN 1200 v km 0,995 SO 322 Přeložka kanalizace v km 0,995 SO 323 Úprava kanalizace DN 800 v km 0,287 SO 351 Přeložka vodovodu DN 600 LT v km 1,451 SO 352 Přeložka vodovodu DN 100 PE v km 4,160 SO 354 Přeložka vodovodu DN 150 LT v km 0,270 SO 381 Přeložka Brozanského odpadu

Veřejná vyhláška - město Brno

 • Číslo jednací: 82738/2019
 • Autor: Monika Löfelmannová
 • Platnost: 9.8.2019 - 9.9.2019

Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu poplatníků za komunální odpad k nahlédnutí

Věřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 36329/2019
 • Autor: Monika Löfelmannová
 • Platnost: 10.4.2019 - 31.12.2022

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy o odchylných opařeních - kůrovec