Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - Oznámení

 • Číslo jednací: OŽP/VOD/6975/21/No
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 22.1.2021 - 8.2.2021

Technická vybavenost a komunikace pro RD v lokalitě Z09 v Dašicích

Oznámení - Bezpečnostní zpráva - rozhodnutí

 • Číslo jednací: OŽP/6535/21
 • Autor: Monika Löfelmannová
 • Platnost: 21.1.2021 - 5.2.2021

Schválení aktualizace bezpečnostní zprávy objektu Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Krajským úřadem Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - Oznámení

 • Číslo jednací: MmP 6478/2021
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 21.1.2021 - 8.2.2021

Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová“

Oznámení - Bezpečnostní zpráva

 • Číslo jednací: OŽP/4877/21/LO
 • Autor: Monika Löfelmannová
 • Platnost: 15.1.2021 - 15.2.2021

Návrh bezpečnostního programu s přijatými změnami objektu provozovatele TOPEK-OIL.cz, a.s.

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 3304/2021
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 12.1.2021 - 28.1.2021

„Zdvojení tlakové splaškové kanalizace Hrobice – Staré Hradiště“ SO 01 Tlakový řad

Oznámení

 • Číslo jednací: MmP 3599/2021
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 12.1.2021 - 11.2.2021

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro zvláště chráněné území - přírodní památku Nemošická stráň

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 959/2021
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 7.1.2021 - 25.1.2021

Technická infrastruktura – 2. etapa, Čeperka jihovýchod – zóna západ, k.ú. Čeperka“ (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č.: 30/13, 34/1, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 40/3 v katastrálním území: Čeperka

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: OŽP/VOD/124411/20/No
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 7.1.2021 - 25.1.2021

„Vodojem Kasaličky – dostavba nové nadzemní nádrže“

Sdělení - kormorán velký

 • Číslo jednací: MmP 93851/2020/PM
 • Autor: Pavel Mertelík
 • Platnost: 18.9.2020 - 31.3.2021

Sdělení o možnosti odchylného postupu při usmrcování kormorána velkého

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: 17110/2020-MZe-16212
 • Autor: František Meduna
 • Platnost: 9.4.2020 - 31.12.2022

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy odchylných opatřeních v lesích

1 2