Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor životního prostředí

Sdělení - kormorán velký

 • Číslo jednací: MmP 93851/2020/PM
 • Autor: Pavel Mertelík
 • Platnost: 18.9.2020 - 31.3.2021

Sdělení o možnosti odchylného postupu při usmrcování kormorána velkého

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 91530/2020
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 15.9.2020 - 1.10.2020

Obytný soubor p.p.č. 2026/1, 2026/2, 2027, 2028, 2029/1, 2029/2, 2025, 439/53, 439/55, 439/79, 439/80, 439/86, 1601/4, k.ú. Opatovice nad Labem IO.02 Splašková kanalizace Dešťová kanalizace Vodovod

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: 17110/2020-MZe-16212
 • Autor: František Meduna
 • Platnost: 9.4.2020 - 31.12.2022

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy odchylných opatřeních v lesích

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

 • Číslo jednací: MmP 127419/2019
 • Autor: Monika Löfelmannová
 • Platnost: 11.12.2019 - 31.12.2022

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění opatření obecné povahy MZe ze dne 3.4.2119 ve znění opatření ze dne 30.8.2019

Veřejná vyhláška MZe

 • Číslo jednací: OŽP/90382/19
 • Autor: Monika Löfelmannová
 • Platnost: 3.9.2019 - 31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, které mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané MZe ze dne 3.4.2019, č.j. 18918/2019-MZE-16212

Věřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 36329/2019
 • Autor: Monika Löfelmannová
 • Platnost: 10.4.2019 - 31.12.2022

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy o odchylných opařeních - kůrovec