Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor životního prostředí

Oznámení - Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 105923/2019
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 18.10.2019 - 4.11.2019

MVN Slepotice, Kolajka, rekonstrukce hrází, ř. km 2,372

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 107612/2019
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 17.10.2019 - 4.11.2019

Pardubice, Na Spravedlnosti – rekonstrukce kanalizace (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č.: 2499/129, 2500/4, 2500/18 v katastrálním území Pardubice.

Oznámení - Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 106483/2019
 • Autor: Monika Říhová
 • Platnost: 16.10.2019 - 1.11.2019

„Splašková kanalizace Kostěnice“

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: OŽP/VOD/103796/19/St
 • Autor: Markéta Horáčková Strnadová
 • Platnost: 8.10.2019 - 23.10.2019

Rozhodnutí - Stavební povolení pro ŘSD ČR dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. v rámci stavby I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina

Veřejná vyhláška MZe

 • Číslo jednací: OŽP/90382/19
 • Autor: Monika Löfelmannová
 • Platnost: 3.9.2019 - 31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, které mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané MZe ze dne 3.4.2019, č.j. 18918/2019-MZE-16212

Věřejná vyhláška

 • Číslo jednací: MmP 36329/2019
 • Autor: Monika Löfelmannová
 • Platnost: 10.4.2019 - 31.12.2022

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy o odchylných opařeních - kůrovec