Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor rozvoje a strategie

25. výzva k předkládání projektových záměrů. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků - Nemovitosti

 • Číslo jednací: MmP 75883/2017
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 1.12.2017 - 21.12.2017

25. výzva k předkládání projektových záměrů. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků - Nemovitosti. Vazba na výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu I. programu podpory Nemovitosti pro integrované územní investice 01_17_172

Tesla Kyjevská Pardubice - výzva k podání nabídek a podmínky II. kola výběrového řízení

 • Číslo jednací: MmP 73509/2017
 • Autor: Jan Chvojka
 • Platnost: 21.11.2017 - 1.2.2018

Statutární město Pardubice, jako prodávající, ve věci výběrového řízení na koupi a pronájem areálu Tesla Kyjevská v Pardubicích zveřejňuje následující výzvu k podání nabídek a podmínky II. kola Výběrového řízení.

18. výzva k předkládání projektových záměrů. Nemotorová doprava. Cyklodoprava II

 • Číslo jednací: MmP 55913/2017
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 4.9.2017 - 25.9.2017

18. výzva k předkládání projektových záměrů. Nemotorová doprava - Cyklodoprava II. Vazba na 50. výzvu ŘO IROP Udržitelná doprava – integrované projekty ITI

19. výzva k předkládání projektových záměrů. Infrastruktura základních škol - pardubická část aglomerace

 • Číslo jednací: MmP 55916/2017
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 4.9.2017 - 25.9.2017

19. výzva k předkládání projektových záměrů. Infrastruktura pro vzdělávání. Infrastruktura základních škol - pardubická část aglomerace. Vazba na 66. výzvu ŘO IROP Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI

20. výzva k předkládání projektových záměrů. Paměťové instituce a kulturní památky - Památky II

 • Číslo jednací: MmP 55917/2017
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 4.9.2017 - 25.9.2017

20. výzva k předkládání projektových záměrů. Paměťové instituce a kulturní památky - PAMÁTKY II. Vazba na 48. výzvu ŘO IROP Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty ITI

14. výzva k předkládání projektových záměrů. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE - APLIKACE

 • Číslo jednací: MmP 12547/2017
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 1.9.2017 - 21.9.2017

14. výzva k předkládání projektových záměrů. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE - APLIKACE. Vazba na výzvu MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU Č. 01_17_125 Výzva I. programu podpory APLIKACE pro integrované územní investice, stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci integrovaných strategií v rámci „Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020“

15. výzva k předkládání projektových záměrů. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE - INOVACE

 • Číslo jednací: MmP 55648/2017
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 1.9.2017 - 21.9.2017

15. výzva k předkládání projektových záměrů. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE - INOVACE - Inovační projekt. Vazba na výzvu MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU Č. 01_17_127 Výzva I. programu podpory INOVACE - Inovační projekt pro integrované územní investice, stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci integrovaných strategií v rámci „Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020“

16. výzva k předkládání projektových záměrů. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE - POTENCIÁL

 • Číslo jednací: MmP 55649/2017
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 1.9.2017 - 21.9.2017

16. výzva k předkládání projektových záměrů. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE - POTENCIÁL. Vazba na výzvu MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU Č. 01_17_121 Výzva I. programu podpory INOVACE - Inovační projekt pro integrované územní investice, stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci integrovaných strategií v rámci „Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020“

17. výzva k předkládání projektových záměrů. DLOUHODOBÁ MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE.

 • Číslo jednací: MmP 55651/2017
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 1.9.2017 - 21.9.2017

17. výzva k předkládání projektových záměrů. DLOUHODOBÁ MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE. Vazba na výzvu Ministerstva Školství, mládeže a tělovýchovy pro ITI č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI, stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci integrovaných strategií v rámci „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“

11. výzva k předkládání projektových záměrů. Infrastruktura základních škol - Královéhradecká část aglomerace

 • Číslo jednací: MmP 28882/2017
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 3.5.2017 - 23.5.2017

11. výzva k předkládání projektových záměrů. Infrastruktura pro vzdělávání. Infrastruktura základních škol - Královéhradecká část aglomerace. Vazba na 66. výzvu ŘO IROP Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI

1 4 6 7 8 9 10 11