Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor rozvoje a strategie

54. výzva k předkládání projektových záměrů. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - INOVACE - Inovační projekt II

 • Číslo jednací: MmP 22430/2019
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 1.3.2019 - 22.3.2019

54. výzva k předkládání projektových záměrů. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - INOVACE - Inovační projekt II. Vazba na výzvu MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU Č. 01_19_268 Výzva II. programu podpory INOVACE - Inovační projekt pro integrované územní investice (ITI) Hradecko-pardubická aglomerace v rámci „Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020“

55. výzva k předkládání projektových záměrů. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - POTENCIÁL II

 • Číslo jednací: MmP 22431/2019
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 1.3.2019 - 22.3.2019

55. výzva k předkládání projektových záměrů. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - POTENCIÁL II. Vazba na výzvu MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU Č. 01_19_273 Výzva II. programu podpory POTENCIÁL pro integrované územní investice v rámci integrovaných strategií v rámci „Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020“

48. výzva k předkládání projektových záměrů. Nemotorová doprava - Cyklodoprava V

 • Číslo jednací: MmP 10274/2018
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 3.12.2018 - 21.12.2018

48. výzva k předkládání projektových záměrů. Nemotorová doprava - Cyklodoprava V. Vazba na 50. výzvu ŘO IROP Udržitelná doprava – integrované projekty ITI

49. výzva k předkládání projektových záměrů. OPŽP. OCHRANA VOD

 • Číslo jednací: MmP 10276/2018
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 3.12.2018 - 21.12.2018

49. výzva k předkládání projektových záměrů. OCHRANA VOD. Vazba na 80. výzvu Ministerstva Životního prostředí pro ITI stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci integrovaných strategií v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020“

44. výzva k předkládání projektových záměrů. Paměťové instituce a kulturní památky - MUZEA III

 • Číslo jednací: MmP 70016/2018
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 5.9.2018 - 26.9.2018

44. výzva k předkládání projektových záměrů. Paměťové instituce a kulturní památky - MUZEA III. Vazba na 48. výzvu ŘO IROP Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty ITI

45. výzva k předkládání projektových záměrů. Paměťové instituce a kulturní památky - PAMÁTKY V

 • Číslo jednací: MmP 70027/2018
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 5.9.2018 - 26.9.2018

45. výzva k předkládání projektových záměrů. Paměťové instituce a kulturní památky - PAMÁTKY V. Vazba na 48. výzvu ŘO IROP Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty ITI

43. výzva k předkládání projektových záměrů. Nemotorová doprava - Cyklodoprava IV

 • Číslo jednací: MmP 69767/2018
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 3.9.2018 - 24.9.2018

43. výzva k předkládání projektových záměrů. Nemotorová doprava - Cyklodoprava IV. Vazba na 50. výzvu ŘO IROP Udržitelná doprava – integrované projekty ITI

46. výzva k předkládání projektových záměrů. Dopravní telematika (Řízení dopravy) III

 • Číslo jednací: MmP 69770/2018
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 3.9.2018 - 24.9.2018

46. výzva k předkládání projektových záměrů. Dopravní telematika (Řízení dopravy) III. Vazba na 40. výzvu ŘO OPD k předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD (ITS ve městech - projekty v rámci ITI a IPRÚ)

47. výzva k předkládání projektových záměrů. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků - Nemovitosti

 • Číslo jednací: MmP 69771/2018
 • Autor: Filip Hoffman
 • Platnost: 3.9.2018 - 24.9.2018

47. výzva k předkládání projektových záměrů. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků - Nemovitosti III. Vazba na výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu I. programu podpory Nemovitosti pro integrované územní investice 01_17_172

Záměr – Podle ustanovení § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, na pronájem a následný prodej Areálu Tesla Kyjevská v Pardubicích

 • Číslo jednací: MmP 38259/2018
 • Autor: Jan Chvojka
 • Platnost: 4.6.2018 - 19.6.2018

Statutární město Pardubice oznamuje svůj záměr pronajmout a následně prodat Areál Tesla Kyjevská v Pardubicích, který se nachází v lokalitě Městského obvodu Pardubice IV

1 3 4 5 6 7 8 9 11