Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor rozvoje a strategie

Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení o posuzování vlivů koncepce Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace na životní prostředí

 • Číslo jednací: MmP 95906/2021
 • Autor: Marie Nevrklová
 • Platnost: 14.9.2021 - 1.10.2021

Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení o posuzování vlivů koncepce Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace na životní prostředí. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA (https://mzp.cz/sea) pod kódem koncepce MZP295K.

Zveřejnění informace o oznámení koncepce Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace

 • Číslo jednací: MmP 82137/2021
 • Autor: Marie Nevrklová
 • Platnost: 5.8.2021 - 25.8.2021

Zveřejnění informace o oznámení koncepce Strategie ITI HK-PA aglomerace. K oznámení koncepce je možno Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat písemné vyjádření do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního dotčeného kraje. Konkrétní datum bude zveřejněno v Informačním systému SEA, kde je koncepce dostupná k nahlédnutí - Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace (kód koncepce: MZP295K).

POSLEDNÍ MOŽNOST PREZENTOVAT PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY

 • Číslo jednací: MmP 74807/2021
 • Autor: Marie Nevrklová
 • Platnost: 14.7.2021 - 6.8.2021

POSLEDNÍ MOŽNOST PREZENTOVAT PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021-2027 - ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

89. výzva k předkládání projektových záměrů - Nemotorová doprava (Přestupní uzly v aglomeraci V)

 • Číslo jednací: MmP 50658/2021
 • Autor: Marie Nevrklová
 • Platnost: 17.5.2021 - 7.6.2021

89. výzva k předkládání projektových záměrů. Nemotorová doprava (Přestupní uzly v aglomeraci V). Vazba na 50. výzvu ŘO IROP Udržitelná doprava - Integrované projekty ITI.

90. výzva k předkládání projektových záměrů - Nemotorová doprava (Cyklodoprava IX)

 • Číslo jednací: MmP 50670/2021
 • Autor: Marie Nevrklová
 • Platnost: 17.5.2021 - 7.6.2021

90. výzva k předkládání projektových záměrů. Nemotorová doprava (Cyklodoprava IX). Vazba na 50. výzvu ŘO IROP Udržitelná doprava - Integrované projekty ITI. Výzva byla zveřejněna z důvodu zaslání chybných podkladů Řídicímu orgánu IROP k výzvě nositele 17. 5. 2021 ve 14:00.

91. výzva k předkládání projektových záměrů - Nemotorová doprava (Bezpečnost dopravy IV)

 • Číslo jednací: MmP 50682/2021
 • Autor: Marie Nevrklová
 • Platnost: 17.5.2021 - 7.6.2021

91. výzva k předkládání projektových záměrů. Nemotorová doprava (Bezpečnost dopravy IV). Vazba na 50. výzvu ŘO IROP Udržitelná doprava - Integrované projekty ITI. Výzva byla zveřejněna z důvodu zaslání chybných podkladů Řídicímu orgánu IROP k výzvě nositele 17. 5. 2021 ve 14:00.

81. výzva k předkládání projektových záměrů - Paměťové instituce a kulturní památky – Památky VII - aktualizace

 • Číslo jednací: MmP 38020/2021
 • Autor: Marie Nevrklová
 • Platnost: 14.4.2021 - 14.4.2021

81. výzva k předkládání projektových záměrů. Paměťové instituce a kulturní památky - PAMÁTKY VII. Vazba na 48. výzvu ŘO IROP Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty ITI.

86. výzva k předkládání projektových záměrů - Nemotorová doprava (Přestupní uzly v aglomeraci IV)

 • Číslo jednací: MmP 5539/2021
 • Autor: Marie Nevrklová
 • Platnost: 18.1.2021 - 9.2.2021

86. výzva k předkládání projektových záměrů. Nemotorová doprava (Přestupní uzly v aglomeraci IV). Vazba na 50. výzvu ŘO IROP Udržitelná doprava - Integrované projekty ITI.

87. výzva k předkládání projektových záměrů - Nemotorová doprava (Cyklodoprava VIII)

 • Číslo jednací: MmP 5611/2021
 • Autor: Marie Nevrklová
 • Platnost: 18.1.2021 - 9.2.2021

87. výzva k předkládání projektových záměrů. Nemotorová doprava (Cyklodoprava VIII). Vazba na 50. výzvu ŘO IROP Udržitelná doprava - Integrované projekty ITI.

88. výzva k předkládání projektových záměrů - Nemotorová doprava (Bezpečnost dopravy III)

 • Číslo jednací: MmP 5635/2021
 • Autor: Marie Nevrklová
 • Platnost: 18.1.2021 - 9.2.2021

88. výzva k předkládání projektových záměrů. Nemotorová doprava (Bezpečnost dopravy III). Vazba na 50. výzvu ŘO IROP Udržitelná doprava - Integrované projekty ITI.

1 2 3 4 6 9 11