Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor rozvoje a strategie

48. výzva k předkládání projektových záměrů. Nemotorová doprava - Cyklodoprava V

  • Číslo jednací: MmP 10274/2018
  • Autor: Filip Hoffman
  • Platnost: 3.12.2018 - 21.12.2018

48. výzva k předkládání projektových záměrů. Nemotorová doprava - Cyklodoprava V. Vazba na 50. výzvu ŘO IROP Udržitelná doprava – integrované projekty ITI

49. výzva k předkládání projektových záměrů. OPŽP. OCHRANA VOD

  • Číslo jednací: MmP 10276/2018
  • Autor: Filip Hoffman
  • Platnost: 3.12.2018 - 21.12.2018

49. výzva k předkládání projektových záměrů. OCHRANA VOD. Vazba na 80. výzvu Ministerstva Životního prostředí pro ITI stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci integrovaných strategií v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020“