Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor hlavního architekta

Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 • Číslo jednací: KrÚ 86693/2019
 • Autor: Mariana Zmítková
 • Platnost: 5.12.2019 - 21.1.2020

Veřejná vyhláška

 • Číslo jednací: 113308/2019
 • Autor: Helena Rajtrová
 • Platnost: 4.11.2019 - 24.12.2019

Veřejná vyhláška o oznámení zahájení řízení o XXI. změně Územního plánu města Pardubice a I. Změně ÚP Hostovice

Veřejná vyhláška - projednání zadání nového ÚP Čeperka

 • Číslo jednací: Mmp108422/2019
 • Autor: Kamila Zárubová
 • Platnost: 21.10.2019 - 8.11.2019

Vydání ÚP Barchov včetně vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území

 • Číslo jednací: Veřejná vyhláška ze dne 18.10.2019
 • Autor: Dana Mojžíšková
 • Platnost: 18.10.2019 - 3.11.2019

Vydání Územního plánu Křičeň

 • Číslo jednací: veřejná vyhláška ze dne 23. 9. 2019
 • Autor: David Schaffer
 • Platnost: 23.9.2019 - 8.10.2019

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Černá u Bohdanče včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP Černá u Bohdanče

 • Číslo jednací: MmP 82098/2019
 • Autor: Mariana Zmítková
 • Platnost: 8.8.2019 - 18.9.2019

Vydání Změny č. 2 Územního plánu Hrobice

 • Číslo jednací: Veřejná vyhláška ze dne 29. 7. 2019
 • Autor: Lenka Vodehnalová
 • Platnost: 29.7.2019 - 14.8.2019

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Rohoznice + zadání Změny č.1 ÚP Rohoznice

 • Číslo jednací: MmP 73833/2019
 • Autor: Kamila Zárubová
 • Platnost: 16.7.2019 - 24.8.2019

Zahájení řízení o Změně č.2 ÚP Stéblová včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 • Číslo jednací: MmP 74428/2019
 • Autor: Kamila Zárubová
 • Platnost: 15.7.2019 - 18.9.2019

Veřejné projednání návrhu XX. změny ÚPmPce

 • Číslo jednací: MmP 72782/2019
 • Autor: Pavla Pannová
 • Platnost: 11.7.2019 - 9.9.2019

veřejná vyhláška

1 2 3 4 9 17 24 32