Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor dopravy

Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 5328/2020
 • Autor: Bc,.Jiří Kříž
 • Platnost: 15.1.2020 - 31.1.2020

Označení provedení umístění kontejneru na odvoz stavebního odpadu a umístění stavebního materiálu v prostoru 2 parkovacích místa vnitroblokové komunikace za domem č. p. 2547 v ulici Palackého v Pardubicích.

Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 5458/2020
 • Autor: Bc.Jiří Kříž
 • Platnost: 15.1.2020 - 31.1.2020

Zřízení vyhrazeného parkování na stávajícím pruhu proti domu č.p. 357 v ulici Foersterova v Pardubicích.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění

 • Číslo jednací: MmP 5497/2020
 • Autor: Bc. Jiří Kříž
 • Platnost: 15.1.2020 - 31.1.2020

Změny místní úpravy provozu v ulici Bulharská v Pardubicích na stezce pro chodce a cyklisty vedoucí z ulice Bulharská k řece Chrudimce z důvodu zajištění údržby pozemků podél toku Chrudimky ve správě povodí a dále zajištění provozu veřejného osvětlení SMP.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění

 • Číslo jednací: MmP 5523/2020
 • Autor: Bc.Jiří Kříž
 • Platnost: 15.1.2020 - 31.1.2020

Změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – umístění vdz z důvodu zamezení parkování vozidel na vjezdech k bytovým domům v ulici Za Sokolovnou v Lázních Bohdaneč.

Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 4518/2020 OD
 • Autor: Bc.Jiří Kříž
 • Platnost: 14.1.2020 - 30.1.2020

Změna místní úpravy na okružní křižovatce a páteřní komunikaci v rámci stavby „Lidl - Nákupní park Fáblovka“ v ulici Poděbradská v Pardubicích.

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

 • Číslo jednací: MmP 4500/2020
 • Autor: Ing. Petra Švarcová
 • Platnost: 14.1.2020 - 30.1.2020

Zkapacitnění komunikace – Semtín průmyslová zóna

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění

 • Číslo jednací: MmP 4651/2020
 • Autor: Bc.Jiří Kříž
 • Platnost: 14.1.2020 - 30.1.2020

Změna místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Chotkova u domu č.p. 150 a dále v blízkosti č.p. 400 v Pardubicích.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

 • Číslo jednací: MmP 4289/2020
 • Autor: Bc. Marie Chroustová
 • Platnost: 14.1.2020 - 30.1.2020

„Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“

Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 3846/2020
 • Autor: Bc. Jiří Kříž
 • Platnost: 13.1.2020 - 29.1.2020

Stanovení změny místní úpravy provozu v ulici Za Pasáží u vjezdu k domu č.p. 1609 v Pardubicích.

Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 3928/2020
 • Autor: Bc.Jiří Kříž
 • Platnost: 13.1.2020 - 29.1.2020

Stanovení změny místní úpravy provozu na parkovišti v ulici Palackého třída v Pardubicích.

1 2 3 4 5