Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Gesce primátora a náměstků

Martin Charvát primátor města
  investiční výstavba
  správa majetku města
 
Petr Kvaš 1. náměstek primátora
  územní plánování
  urbanismus a architektura
  doprava
  informační technologie
 
Jan Nadrchal dotační politika
  projektový management
  strategický plán a rozvoj města
  veřejné zakázky
  životní prostředí
 
Jakub Rychtecký sociální politika
  zdravotnictví
  školství
  sport
 
Jan Mazuch ekonomika a rozpočet
  kultura
  cestovní ruch
  správa kapitálových podílů společností