Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Změny ve vydávání osobních dokladů

18.4.2018 | Od 1. července letošního roku se mění podmínky vydávání osobních dokladů. Lidé budou moci žádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu ve zkrácené lhůtě. Za poplatek získají doklad do jednoho pracovního dne nebo do pěti dnů od podání žádosti. Všechny občanské průkazy vydávané po tomto datu budou opatřené elektronickým čipem, o vydání řidičského průkazu bude možno nově žádat v kterékoli obci s rozšířenou působností bez ohledu na adresu trvalého bydliště, tedy stejně, jako je tomu u ostatních osobních dokladů.

logo Pardubic

„Pro občanské průkazy i cestovní doklady zůstává standardní lhůta vydání do 30 dnů od podání žádosti. Nově si bude občan moci podat žádost o vydání občanského průkazu i cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do pěti pracovních dnů,“ řekla Ema Dlabajová, vedoucí oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel pardubického magistrátu. „O doklady zhotovené do 24 hodin (v pracovních dnech) lze podat žádost u kteréhokoliv úřadu s rozšířenou působností či prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR, avšak převzít si jej bude možno pouze na Ministerstvu vnitra v Praze,“ dodala. Za toto „bleskové“ vystavení občanského průkazu zaplatí občan starší 15 let správní poplatek 1000 korun, osoba mladší 15 let 500 korun. Cestovní pasy zhotovené ve stejné lhůtě nesou správní poplatek 6000 korun (nad 15 let) a 2000 korun pro občany mladší.

Doklady vyrobené ve lhůtě pěti pracovních dnů si žadatelé budou moci vyzvednout buď na Ministerstvu vnitra, nebo na obecním úřadě s rozšířenou působností, který si při podávání žádosti vyberou. „U vystavení občanského průkazu do pěti dnů bude správní poplatek 500 korun, u občana mladšího 15 let 300 korun. Za vystavení cestovního dokladu v této lhůtě zaplatí dospělý žadatel 3000 korun, mladší 1000 korun,“ upozornila Ema Dlabajová. Při standardní lhůtě zhotovení dokladů do 30 dní se správní poplatky nemění. V případě ohlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení či z důvodu zrušení trvalého pobytu ve správním řízení již nebude vydáván občanský průkaz typu BLESK s platností jeden měsíc.

Od července budou všechny občanské průkazy opatřeny elektronickým čipem, který má majiteli v budoucnu umožnit přihlášení do různých systémů státní správy a vyřizování některých záležitostí bez návštěvy úřadu.

Tiskový úsek