Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zastupitelé rozhodli, pozemky pro terminál budou

25.1.2019 | Je dojednáno. Pardubičtí zastupitelé většinově schválili odkup pozemků od společnosti EUROBIT REAL a.s., které město potřebuje k vybudování nového terminálu určeného pro regionální autobusovou dopravu. Koupě pozemků o celkové výměře 1 506 metrů čtverečných vyjde městský rozpočet na zhruba 7,6 milionu korun. Umožní však vybudovat terminál v rozšířené variantě, který nabídne maximální komfort pro cestující a potřebné zázemí pro řidiče.

Terminál B - návrh

„Jsem ráda, že jsme se zastupiteli konečně našli shodu a můžeme přejít k jednání se společností EUROBIT REAL a.s. a podpisu kupní smlouvy. Ta však nabyde právní moci až tehdy, kdy projekt získá územní rozhodnutí potřebné k zahájení stavby terminálu B. Proto je nutné, aby společnost při podpisu kupní smlouvy udělila městu také souhlas s realizací stavby na dotčených pozemcích, bez něho bychom zmíněné územní rozhodnutí nezískali,“ podotýká náměstkyně primátora zodpovědná za investice Helena Dvořáčková. Podle slov náměstkyně budou navíc oba subjekty, město Pardubice a společnost EUROBIT REAL, nadále spolupracovat při zástavbě prostoru, zejména v oblasti dopravního napojení terminálu B na ulici Palackého, tak aby autobusy nezatěžovaly křižovatku s ulicí kpt. Bartoše.

O tom, jaká bude podoba terminálu B, rozhodli zastupitelé již v prosinci roku 2017. Návrh schválené rozšířené varianty přitom pro město zpracovala společnost OPTIMA spol. s r. o. „Navržená podoba má podporu i Pardubického kraje, který regionální autobusovou dopravu zajišťuje. Kraj navíc městu přislíbil, že se bude na výstavbě terminálu pro regionální autobusovou dopravu podílet i finančně,“ vysvětluje primátor města Martin Charvát. „Financování musí být vícezdrojové, předpokládáme, že zhruba 50 milionů korun by tvořila dotace z programu ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Terminál B, terminál JIH a mnohé další významné projekty, které chceme realizovat, jsou pro dotační platformu ITI přesně stvořeny,“ dodává primátor Charvát.

Nový terminál se bude nacházet západním směrem od terminálu MHD, tedy za bývalým bytovým domem na náměstí Jana Pernera. Cestujícím tak zabere minimum času přestoupit na vlakové spoje či linky MHD. V budoucnu pak bude „béčko“ propojeno s plánovaným terminálem JIH, a to díky lávce přes železniční koridor, jejíž vybudování v rámci modernizace hlavního vlakového nádraží městu garantovala SŽDC. Odhadované investiční náklady na realizaci terminálu B činí přibližně 135 milionů korun, přičemž zhruba 50 milionů korun by mohla pokrýt dotace z programu ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Aby však Pardubice na dotaci z ITI dosáhly, musí být terminál dokončen do června 2023.

 

Tiskový úsek