Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zápisy klepou na dveře, radnice očekává tisícovku dětí

20.3.2019 | Zápisy se opět blíží, letos bude sedmnáct pardubických základních škol své budoucí žáky vyhlížet 3. a 4. dubna v čase od 13 do 18 hodin. Podle odhadů radnice by k zápisu, určenému primárně dětem narozeným od 1. září 2012 do 31. srpna 2013 a těm, které loni dostaly odklad, měla dorazit zhruba tisícovka dětí.

zápisy 2013-1

„I letos ještě odchází ze škol početně slabý ročník deváťáků, takže pro prvňáky bude potřeba více míst, než jich deváťáci uvolní, a tak budou školy ještě více naplněny. Mohu však ujistit všechny rodiče pardubických dětí, které v Pardubicích skutečně bydlí, že našich sedmnáct základních škol je kapacitně připraveno je v rámci spádových obvodů přijmout,“ sdělil náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký.

Kritéria pro přijímání dětí se od loňska nemění. Jsou nastavena ve prospěch pardubických dětí, které ve městě mají trvalý pobyt a také zde skutečně bydlí, ne jen dočasně papírově. V posledních letech se totiž Pardubice potýkají s dočasným přehlašováním pobytů dětí z okolních vesnic jen pro účely zápisu, a proto budou ředitelé po rodičích vyžadovat i doložení skutečného bydliště ve spádovém obvodu školy.

K zápisu budou rodiče potřebovat rodný list dítěte a průkaz totožnosti, kterým zákonný zástupce prokáže vztah k dítěti. Body navíc bude možné získat i za skutečné bydliště dítěte. „K jeho prokázání budou muset rodiče řediteli doložit užívací právo zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte, výpis z katastru, nájemní smlouvu či jiný doklad potvrzující, že s dítětem skutečně na uvedené adrese bydlí,“ upřesnila Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu. Radnice však varuje rodiče, že v případě udávání nepravdivých údajů například o bydlišti se vystavují v rámci správního řízení riziku pokuty až 10 tisíc korun. 

Povinností každé obce je zajistit školní docházku pro své obyvatele, a to i v případě, že sama školu nezřizuje. V loňském roce proto Pardubice uzavřely smlouvy s celkem dvanácti okolními obcemi (Barchov, Čepí, Dubany, Němčice, Ostřešany, Ráby, Spojil, Srch, Srnojedy, Staré Jesenčany, Staré Hradiště a Stéblová), jejichž území se tak stalo součástí spádového obvodu ZŠ Štefánikova a ZŠ Dubina. „Tyto obce nám v rámci smlouvy za své děti ve stávajícím školním roce dohromady přispěly téměř dvoumilionovou částkou, která přispěje na provoz základních škol, do nichž tyto děti chodí. Vážíme si zodpovědného přístupu obcí, jež s námi docházku do základních škol vyřešily touto cestou. Spádové připojení dalších obcí však nyní vzhledem k plné kapacitě už neplánujeme,“ doplnil náměstek Rychtecký.

Pardubice na některých školách v rámci zápisů očekávají větší množství zájemců, tradičně se to stává u ZŠ Staňkova, ZŠ Svítkov, ZŠ Studánka a ZŠ Družstevní. Pak budou ředitelé při rovnosti bodů přihlížet také ke vzdálenosti trvalého bydliště od školy, v každém případě jsou pro rodiče a jejich děti zajištěné dostatečné kapacity v jiných školách v daném spádovém obvodu. Radnice navíc pravidelně sleduje demografický vývoj a potřebu kapacit ve školách, aby mohla případnou nedostatečnou kapacitu včas řešit. „Ve Svítkově bude příští rok situace vyřešena díky velké přístavbě za téměř 120 milionů korun, kterou město zahájilo v loňském roce. Kapacita školy naroste až o 90 žáků, zvětší se prostor pro školní družinu a také školní jídelna, nové budou i odborné učebny. Další velká investice se připravuje na Dubině, kde město za necelých 50 milionů korun zřídí novou základní školu s devítiletou Montessori výukou, což pomůže s kapacitou hned ve dvou spádových obvodech. I tato škola bude otevřena pro školní rok 2020/21,“ uzavřel náměstek Rychtecký.

Veškeré informace a podmínky zápisů rodiče naleznou tradičně na stránkách jednotlivých škol
a na webu města.

 

Tiskový úsek